Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Cung kính và tôn trọng đối với mọi người

gồm có 9 pháp kính:

1.- Lời thăm hỏi, nghĩa là hỏi thăm sức khỏe hoặc hỏi thăm về công ăn việc làm, đồng thời hỏi thăm về con cái trong gia đình của người khác, đó là sự cung kính và tôn trọng người thứ nhất.

2.- Cúi đầu bái kính, nghĩa là khi gặp người khác, dù người trưởng thượng hay là những người bằng tuổi chúng ta hoặc trẻ con nhỏ hơn ta, ta đều cúi đầu bái kính, đó là sự cung kính và tôn trọng người khác thứ hai.

3- Dơ một tay xá hay đưa tay vẫy chào khi ở xa; nếu đối diện nhau thì bắt tay nhau nhưngười Âu Mỹ, đó là sự cung kính và tôn trọng chào hỏi lẫn nhau.

4- Chấp hai tay xá nghĩa là khi gặp nhau chấp hai tay lại xá nhau theo người Ấn Độ và tín đồ Phật giáo, đó là sự cung kính và tôn trọng lẫn nhau thứ tư.

5- Co hai đầu gối nhún: nghĩa là khi hai người gặp nhau họ co hai đầu gối nhún ba cái. Đó là cách thức chào nhau của những dân tộc bộ lạc thiểu số ở miền rừng núi, thứ năm.

6- Quỳ dài nghĩa là người tín đồ khi vào đền thờ Thần, họ quỳ hai gối xuống, hai tay buông thỏng theo thân mình, gọi là quỳ dài.

Đó là sự cung kính và tôn trọng Thần linh của tín đồ ngoại đạo.

7- Hai tay chấp lại và đầu gối quỳ xuống đó là sự cung kính và tôn trọng của tín đồ Phật giáo.

8- Ngũ luân đều co, có nghĩa là đầu, hai tay và hai chân đều co lại đó là sự lễ Phật, cách thức cung kính và tôn trọng của Phật giáo.

9- Nằm sát đất có nghĩa là đầu, hai tay và hai chân nằm sát đất không nhúc nhích. Hành động đó là tỏ lòng hết sức cung kính và tôn trọng, mà còn có nghĩa là sợ hãi.

Gợi ý