Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Siêng năng ngăn ác, diệt ác pháp

là sống đúng đạo đức nhân bản - nhân quả để đem lại cho mình, cho người một niềm vui chân thật.

Gợi ý