Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Siêng năng suy tư các thiện pháp

là không được suy tư các ác pháp. Phải suy tư đúng nhân quả thiện ác, không được suy tư đúng sai, phải trái. Khi suy tư đúng sai, phải trái thì chính mình không thương mình, thương người. Không thương mình, thương người thì khổ đau sẽ đến ngay liền tức khắc.

Và như vậy là sống không đạo đức với mình, với người.

Gợi ý