Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Dục của tâm

là sắc dục, thùy miên, hôn trầm. Cho nên, người ăn nhiều dễ sanh ra buồn ngủ, lười biếng, dâm dục; nhưng nếu ăn ít quá thì cơ thể thiếu những chất bồi dưỡng, sanh ra yếu đuối, dễ bị bệnh tật và nhiều điều khác nữa.

Ăn ngày một bữa là đủ cho cơ thể có một sự sống tốt đẹp. Người đời tưởng ăn nhiều là khoẻ mạnh, nhưng thật ra, ăn nhiều cơ thể phải làm việc nhiều để tiêu hóa thức ăn. Cơ thể tự động làm việc nhiều thì người mau già, tuổi thọ bị giảm.

Gợi ý